Zvýšenie ceny Autopatickej lahvičky

13.12.2019 18:49

Vzhľadom na zvýšenie ceny autopatickej lahvičky (AL)

u dodávateľa Alternativa.cz z 690 KČ na 750 KČ

sme pristúpili ku korekcii ceny AL na 25,- eur

—————

Späť