Zmena ceny autopatickej lahvičky

12.02.2018 23:13

Dnes bola z dôvodu dlhodobej zmeny kurzu českej koruny zvýšená jednotková cena autopatickej lahvičky na 24,- Eur

Ďakujeme za pochopenie

—————

Späť