Zmena ceny autopatickej lahvičky

24.11.2017 09:14

Dnes bola z dôvodu dlhodobej zmeny kurzu českej koruny zvýšená jednotková cena autopatickej lahvičky na 23,- Eur

Ďakujeme za pochopenie

—————

Späť