Zasielanie balíkov aj bez označenia: "Sklo"

09.09.2019 09:14

Na základe skúseností so zásielkami prostredníctvom

Slovenskej pošty, sme sa rozhodli sprístupniť i možnosť

využiť zasielanie balíkov aj bez označenia "SKLO".

P O Z O R!

V takomto prípade Slovenská pošta nebreberá zodpovednosť

za rozbitie autopatickej lahvičky pri preprave.


V objednávke viete možnosť zasielania poštou bez

označenia ako sklo zvoliť pri výbere spôsobu dopravy:

Slovenská Pošta - Dobierka na poštu (+ 3,60 €)

Slovenská Pošta - Bankový prevod doručenie na poštu (+ 2,50 €)


Pri zásielkách s autopatickými lahvičkmi 6ks a viac 

(platba nad 130 eur) bude balík na náklady odosielateľa

zasielaný vždy ako SKLO.—————

Späť