Úprava ceny autopatickej lahvičky

20.06.2022 22:47

Od 20.6.2022 bola upravená cena autopatickej

lahvičky na 29.- eur.

Dôvodom je zvýšenie ceny v CZ na 35,- Eur

 

Vyhľadávanie