Úprava ceny autopatickej lahvičky

24.11.2021 18:31

Od 24.11.2021 bola upravená cena autopatickej

lahvičky na 27.- eur.

Dôvodom je dlhodobé zvýšenie ceny u dodávateľa

 

—————

Späť